Wyniki

Rezultat 1

PRZEWODNIK PO MIASTACH I SPOŁECZNOŚCIACH PRZYJAZNYCH OSOBOM STARSZYM

Rezultat 1

Rezultat 2

E-HANDBOOK – AKTYWNE WSPIERANIE EUROPEJSKICH SENIORÓW

Rezultat 2

PREZENTACJA

WEBINARIUM

Rezultat 3

Aplikacja EasyLearn

Rezultat 3

GRANT AGREEMENT 2020-1-TR01-KA204-092414