PROJEKT

Celem projektu AGES jest wyposażenie starszych obywateli Europy w wiedzę, strategie i narzędzia, które pomogą im podnieść jakość życia oraz osiągnąć aktywne, szczęśliwe, zdrowe i pomyślne starzenie się. Konsorcjum zorganizuje seminaria internetowe i opracuje materiały szkoleniowe w celu wprowadzenia nowych metod radzenia sobie ze stresem, znajomości zagadnień związanych ze zdrowiem, finansami i techniką cyfrową oraz działań związanych z nauką języków obcych.

Projekt ma również na celu poprawę komunikacji międzypokoleniowej oraz wymiany doświadczeń i informacji między pokoleniami.

Kolejnym celem projektu AGES jest stworzenie środowiska bardziej przyjaznego osobom starszym poprzez badanie dobrych praktyk i osiągnięć Miast i Społeczności Przyjaznych Seniorom w krajach  partnerskich.

„Zmarszczki będą tylko tam, gdzie były uśmiechy”
– Jimmy Buffet

KLUCZOWE DZIAŁANIA

Skierowana do seniorów i młodzieży, aby zapewnić ducha międzypokoleniowego i komunikację, będziemy organizować:

Seminarium zdrowotne na temat aktywnego i szczęśliwego starzenia się

Uprawianie sportu w Światowy Dzień Seniora

Zajęcia poprawiające pamięć i terapie śmiechem

Warsztaty sztuki tradycyjnej w kontekście dziedzictwa kulturowego

Warsztaty teatralne jako narzędzie autorefleksji i samorealizacji

„Nie ma znaczenia, jak długo żyjemy, ale jak.”
– Philip James Bailey

WYMIANA DOBRYCH PRAKTYK W AFC

Aby zainspirować środowisko przyjazne osobom starszym, zorganizujemy serię wydarzeń związanych z mobilnością. Zbadamy dobre praktyki i osiągnięcia Miast i Społeczności Przyjaznych Starszym Osobom w miastach naszych partnerów w następujący sposób:
Aktywne starzenie się i społeczeństwo informacyjne, Porto, Portugalia.
Znajomość Asturii jako bezpiecznego, pełnego szacunku i wciąż aktywnego domu, Gijon, Hiszpania.
Boosting Seniors’ Social, Społeczeństwo Obywatelskie i zatrudnienie, Paryż, Francja.
Strategie przestrzenne na rzecz przyjaznego starzeniu, Haga, Holandia.

„Policz swój wiek według przyjaciół, a nie lat. Licz swoje życie uśmiechami, a nie łzami.”
– John Lennon

OCZEKIWANY WPŁYW

Po pomyślnym wdrożeniu, AGES będzie jednym z kamieni milowych w osiąganiu takich celów, jak:
Poczucie przynależności społecznej u osób starszych wzrośnie, ponieważ poczują, że nie zostały zapomniane.
Wzrośnie liczba seniorów, którzy aktywnie i szczęśliwie się starzeją.
Decydenci i władze WHO będą naszymi beneficjentami, ponieważ będziemy udostępniać rezultaty projektu, co może pozwolić im wskazać nasz projekt przyszłym analizom.

„Starzenie się to po prostu inne określenie życia.”
– Cindy Joseph

POPRZEZ PROJEKT AGES UCZESTNICY BĘDĄ:

N
Uzyskają wiedzę i zobaczą na miejscu najlepsze praktyki dotyczące zjawiska starzenia się, aktywnego starzenia się i szczęśliwego starzenia się.
N

Zdobędą nowe umiejętności i aplikacje.

N

Poprawią swoje kompetencje językowe.

N

Będą mieli szansę zaobserwować, z jakimi problemami może się zmierzyć dana osoba w późniejszych fazach życia dzięki ankietom i wywiadom, które zostaną ocenione przez socjologów.

N

Zostaną aktywnymi ambasadorami kulturalnymi, społecznymi i edukacyjnymi oraz przyczynią się do różnorodności społecznej.

N

Rozbudują  sieci zarówno na poziomie lokalnym, jak i unijnym, co pomoże również naszemu projektowi dotrzeć do ludzi i organizacji na szerszym poziomie.

N

Połączą edukację formalną z edukacją pozaformalną.

N

Będą pionierami i inicjatorami dobrych przykładów, które mogą być kopiowane i stosowane przez inne organizacje lokalne i regionalne.

„Śmiech jest ponadczasowy. Wyobraźnia nie ma wieku. A sny są na zawsze.”
– Walt Disney

REZULTATY PRACY INTELEKTUALNEJ

SkierowanE do seniorów i młodzieży, aby zapewnić ducha międzypokoleniowego i komunikację, będziemy realizować:
IO1: Przewodnik po miastach przyjaznych starzeniu się i aktywnemu starzeniu się w Europie. Będzie to podstawowy podręcznik dla przyszłych badaczy i analityków w tej dziedzinie.
IO2: Narzędzie do nauki online dla seniorów I E-podręcznik dla seniorów. Kurs online o tym, jak zaangażować się w życie obywatelskie i znaleźć pracę po przejściu na emeryturę, aby uniknąć braku aktywności i chorób poznawczych związanych ze starzeniem się.
IO3: Opracowanie systemu cyfrowego „EasyLearn” i aplikacji mobilnej. Wszystkie trzy rezultaty będą darmowymi otwartymi źródłami, a także pokażą, w jaki sposób funkcje AFC wpływają na aktywne i szczęśliwe starzenie się.

GRANT AGREEMENT 2020-1-TR01-KA204-092414