Project

Project AGES heeft tot doel de Europese oudere burgers te voorzien van kennis, strategieën en hulpmiddelen om hen te helpen hun kwaliteit van leven te verhogen en actief, gelukkig, gezond en succesvol oud te worden. Het consortium zal webinars houden en trainingsmateriaal ontwikkelen om nieuwe methoden voor stressmanagement, gezondheids-financiële-digitale geletterdheid en het leren van vreemde talen te introduceren.

Het project is ook gericht op het verbeteren van de intergenerationele communicatie en uitwisseling van ervaringen en informatie tussen de generaties.

Een ander doel van het AGES-project is om een ​​meer leeftijdsvriendelijke omgeving te creëren door de goede praktijken en prestaties van leeftijdsvriendelijke steden en gemeenschappen van de partnersteden te verkennen.

Rimpels gaan alleen waar de glimlach is geweest
– Jimmy Buffet

BELANGRIJKSTE ACTIVITEITEN

Targeted to the senior citizens and youth, to ensure the intergenerational spirit and communication we will host:

Een gezondheidsseminar over de onderwerpen: actief en succesvol ouder worden

Sporten op de Wereld Seniorendag

Geheugenverbeteringsactiviteiten en lachtherapieën

Traditionele kunstworkshop om het cultureel erfgoed nieuw leven in te blazen

Dramaworkshop als instrument voor zelfreflectie en realisatie

“Het maakt niet uit hoe lang we leven, maar hoe.”
– Philip James Bailey

UITWISSELING VAN GOEDE PRAKTIJKEN IN AFC

In een poging om een leeftijdsvriendelijke omgeving te inspireren, zullen we een reeks mobiliteitsevenementen organiseren. We zullen de goede praktijken en prestaties van leeftijd vriendelijke steden en gemeenschappen van de steden van onze partners als volgt onderzoeken:
Actief ouder worden en informatie groep, Porto, Portugal.

Asturië kennen als een veilig, respectvol en nog steeds actief thuis, Gijon, Spanje.

Stimuleren van de sociale, burgerparticipatie en werkgelegenheid van senioren, Parijs, Frankrijk.

Ruimtelijke strategieën voor een Leeftijdsvriendelijk Den Haag, Nederland.

“Tel je leeftijd door vrienden, niet jaren. Tel je leven met lachen, niet met tranen. ”
– John Lennon

VERWACHTE IMPACT

Eenmaal succesvol geïmplementeerd, zal AGES een van de mijlpalen zijn bij het bereiken van doelen zoals:

Het gevoel van sociale verbondenheid bij ouderen zal toenemen omdat ze het gevoel hebben dat ze niet zijn vergeten.

Het aantal senioren dat actief en succesvol vergrijst zal toenemen.

De beleidsmakers en autoriteiten van de WHO zullen onze begunstigden zijn, aangezien de IOs (Intellectuele outputs) met hen zullen worden gedeeld, waardoor ze naar ons project kunnen wijzen voor toekomstige analisten.

“Ouder worden is gewoon een ander woord om te leven.”
– Cindy Joseph

DOOR HET PROJECT ZULLEN DE DEELNEMERS:

N

Onderwijs ontvangen en zullen in het echt oefeningen zien over het fenomeen veroudering, actieve veroudering en succesvolle veroudering.

N

Nieuwe vaardigheden en toepassingen verwerven.

N

Hun taalvaardigheid verbeteren.

N

De kans krijgen om te observeren wat voor soort problemen een persoon op latere levensfasen kan tegenkomen dankzij de enquêtes en interviews die door de sociologen zullen worden geëvalueerd.

N

Actieve culturele, sociale en educatieve ambassadeurs worden en bijdragen aan sociale diversiteit.

N

Hun netwerken uitbreiden, zowel op lokaal als op EU-niveau, wat ons project ook zal helpen om mensen en organisaties op een breder niveau te bereiken.

N

Het formele onderwijs met niet-formeel onderwijs verbinden.

N

Pioniers en initiatiefnemers zijn met goede voorbeelden die kunnen worden gekopieerd en toegepast door andere lokale en regionale organisaties.

“Lachen is tijdloos. Verbeelding heeft geen leeftijd. En dromen zijn voor altijd.”
– Walt Disney

INTELLECTUELE OUTPUTS

Gericht op de senioren en jongeren, om de intergenerationele geest en communicatie te waarborgen die we zullen hosten:

IO1: Gids van de Age Friendly Cities en Active Aging in Europa. Het zal dienen als het basishandboek voor toekomstige onderzoekers en analisten op dit gebied.

IO2: Online leren senioren e-handboek. Een online cursus over hoe je betrokken kunt raken bij het maatschappelijk leven en een werkactiviteit kunt vinden na pensionering om inactiviteit en cognitieve ziekten in verband met veroudering te voorkomen.

IO3: Ontwikkeling van een digitaal systeem “EasyLearn” en een mobiele app. Alle drie de IOs zullen gratis open bronnen zijn en ze zullen ook laten zien hoe AFC-functies een impact hebben op actief en succesvol ouder worden.

GRANT AGREEMENT 2020-1-TR01-KA204-092414