PROJENİN TANIMI

Aktif Yaş Alan Avrupalı Bireyler (AGES) projesi Avrupalı yaşlı bireylerimize kendi yaşam kalitelerini arttırmalarına ve aktif, mutlu, sağlıklı ve başarılı yaş almalarına yardımcı olabilmek için çeşitli bilgi ve yöntem edinmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Proje ortakları; hedef kitlemizin stres yönetimine, sağlık-dijital-mali okuryazarlığına ve yabancı dil öğrenmelerine olanak sağlayacak çeşitli internet tabanlı eğitimler düzenleyecek ve bu doğrultuda eğitim materyalleri  oluşturacaktır.

Projemiz ayrıca karşılıklı bilgi ve tecrübe alışverişi aktarılmasına olanak sağlayacak nesiller arası etkileşim olgusunu da güçlendirecektir.

Bir diğer amacımız ise Avrupa’daki Yaşlı Dostu Kentler’den seçilmiş ortaklarımızın iyi uygulamaları ve kazanımlarını yerinde görerek bütün ortak şehirlerde daha yaşlı dostu bir çevre oluşturmaktır.

“Kırışıklar sadece gülümsemelerin olduğu yere gider.”
– Jimmy Buffet

BELLİ BAŞLI ETKİNLİKLERİMİZ

Nesiller arası canlılık ve iletişimi baz alarak hem yaşlı hem de genç bireylerimize yönelik faaliyetlerimizden bazıları:

Sağlık Semineri

Dünya Yaşlılar Günü’nde (21 Ağustos) Düzenlenecek Spor Faaliyetleri

Hafıza güçlendirme ve gülme terapileri

“Kültürel Miras”a katkı adına ortak ülkelerimize özgü geleneksel sanat faaliyetleri

Özyansıtma ve kendini gerçekleştirme aracı olarak drama eğitmleri.

“Ne kadar yaşadığımız değil, nasıl yaşadığımız önemlidir.”
– Philip James Bailey

YAŞLI DOSTU KENTLERDE İYİ UYGULAMA DEĞİŞİMLERİ

Yaşlı dostu çevrelerden alınacak ilham adına, proje süresince dört farklı yaşlı dostu kentte sekiz farklı yaşlı dostu kent kriterini yansıtacak eğitimler düzenlenecektir. Bunlar:

Aktif Yaşlanma ve Bilgi Toplumu, Portekiz – PORTO
Güvenli, Saygılı ve Aktif Yuva Olarak Asturias’ı Tanımak Gijon – İSPANYA
Yaşlı Bireylerimizin Sosyal ve İş Hayatında Yer Almalarını Arttırmak, Paris – FRANSA
Yaşlı Dostu Lahey İçin Mekansal Stratejiler – Lahey – HOLLANDA

“Yaşınızı yıllara göre değil, arkadaşlarınıza göre sayın. Hayatınızı gözyaşlarınıza göre değil, gülümsemelerinize göre sayın.”
– John Lennon

BEKLENEN ETKİ

Başarili bir şekilde uygulandıktan sonar AGES projesi ile birçok etkin başarı kazanılacaktır. Bunlardan bazıları:
Unutulmadıklarını hissedeckerinden yaşlılarımızdaki toplumsal aidiyet duygusu artacak.

Aktif ve başarılı yaş alan birey sayısı artacak.

Çıktılarımız kendileriyle paylaşılacağından Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri ve karar vericileri de proje yararlanıcılarımızdan olacak.

“Yaşlanma yaşamanın bir diğer adıdır.”
– Cindy Joseph

Ages Projesi ile Katılımcılar:

N
Yaş alma, aktif yaş alma ve başarılı yaş alma olgularında iyi uygulamaları yerinde görüp eğitim alacak
N

Yeni beceri ve uygulamalar edinecek.

N
Dil becerilerini geliştirecek.
N
Aktif birer kültürel, toplumsal ve eğitim elçisi olarak toplumsal çeşitliliğe katkıda bulunacak.
N
Sosyologlar tarafından düzenlenecek anketler sayesinde hayatın ileri safhalarında ne gibi sorunlarla karşılaşılabilceğini görme şansı bulacak.
N

Hem yerel hem de AB düzeyinde ağlarını genişletecek ve bu sayede projemiz daha geniş kitlelere yayılacak.

N

Okul eğitimi ile okul dışı eğitim arasında bağ kuracak.

N

Diğer yerel ve bölgesel kurumlar tarafından alınabilecek örnek alınıp uygulanılabilecek iyi uygulamaların öncüleri olacaklardır.

“Kahkaha zamansız. Hayal gücünün yaşı yok. Rüyalar sonsuza dek!”
– Walt Disney

FİKRİ ÇIKTILAR

Yaşlılara ve gençlere yönelik, nesiller arası ruhu ve iletişimi sağlamak için ev sahipliği yapacağımız:
IO1: Avrupa’da Yaşlı Dotu Kentler ve Aktif Yaşlanma Rehberi: Bu çıktımız araştırmacı ve analistler için gelecekte yapılacak alan çalışmalarında temel el kitabı görevi görecektir.

IO2: Çevirimiçi Öğrenen Yaşlılar ve Yaşlıların El Kitabı: Yaşlanmaya bağlı durgunluk ve bilişsel hastalıklardan korunmak için sosyal yaşamda nasıl yer alınabileceği ve emeklilik sonrası nasıl işle meşgul olunabilceği konusunda yapılacak olan bir çevirimiçi kurs.

IO3: Dijital Sistem “Kolay Öğrenme” ve Mobil Uygulama: Her üç fikri çıktımız da ücretsiz açık kaynak olacak ve Yaşlı Dostu Kent özelliklerinin aktif ve başarılı yaşlanmada nasıl etkileri olduğunu gösterecektir.

Sözleşme Numarası 2020-1-TR01-KA204-092414