Nieuwsbrief 5

Stay informer

 

Nieuwsbrief AGES

december 2023

Laten we samen de prestaties van het AGES-project vieren!

 

Het project

Het AGES-project heeft tot doel oudere Europese burgers in hun dagelijks leven te empoweren en hen te helpen hun levenskwaliteit te verbeteren. De partners streven ernaar ouderen de kennis, hulpmiddelen en strategieën te geven om actieve spelers te zijn in hun eigen ouder worden en geen passieve toeschouwers. Ons consortium, bestaande uit 6 Europese landen, heeft tot doel de instrumenten en training te ontwikkelen die nodig zijn om senioren in hun verouderingsproces te empoweren. Deze tools bestrijken een breed scala aan onderwerpen, zoals stressmanagement, digitale training en zelfs het leren van talen. AGES wil ook intergenerationele uitwisselingen aanmoedigen, omdat we geloven dat beide generaties zullen profiteren van deze uitwisseling, omdat ze veel van elkaar kunnen leren.

Onze eindresultaten

TPM in Poznan, Polen

Het AGES-projectteam kwam op 23 en 24 november voor de laatste keer bijeen in Poznan om de laatste stappen van de voortgang van het project te bespreken. De partners schetsten alle activiteiten die ze met succes hadden uitgevoerd gedurende de drie jaar van het project: ontwikkeling en implementatie van alle intellectuele resultaten, dwz Gids over leeftijdsvriendelijke steden en gemeenschappen, E-Handboek over actief ouder worden van Europese senioren en een “ EasyLearn” systeemapp, organisatie van 5 generatiebijeenkomsten en opzetten van taal- en ICT-cursussen.

Alle partners presenteerden ook hun laatste verspreidingsevenementen van ons project, om onze activiteiten en succes aan zoveel mogelijk mensen bekend te maken!

Dit alles heeft ons geholpen het succes van het AGES-project te garanderen!

Onze intellectuele output:

IO1 Gids over leeftijdsvriendelijke steden en gemeenschappen

Onze Gids over leeftijdsvriendelijke steden en gemeenschappen, die het afgelopen jaar onder leiding van de Universiteit van Porto is afgerond, wordt nu actief verspreid door AGES-partners, zowel in hun eigen land als wereldwijd via hun netwerken. De Gids, vertaald in het Engels en in de talen van alle partnerlanden, is beschikbaar op onze projectwebsite: https://agesproject.eu/

IO2 Online leren voor senioren en het e-handboek voor senioren

Het E-Handboek, opgesteld onder leiding van E-Seniors, is ontworpen om senioren en burgers van middelbare leeftijd in staat te stellen een breed scala aan hulpmiddelen te vinden om hen te helpen goed en actief ouder te worden tijdens hun pensionering.

Het bevat drie belangrijke leereenheden ( Financiële aspecten van actief pensioen en beroepsleven voor senioren, Sociale aspecten en Educatieve aspecten en leren na pensionering) , met voorbeelden van activiteiten die senioren kunnen doen, een reeks zelfevaluatievragen en een sectie getiteld “Vragen die u uzelf moet stellen voordat u nieuwe activiteiten onderneemt”, die elke senior in staat moet stellen na te denken over zijn of haar motivaties en capaciteiten voor betrokkenheid, afhankelijk van zijn of haar behoeften en beperkingen.

Deze leereenheden worden gevolgd door een reeks praktische gidsen gewijd aan elk van de lidstaten van het project: Turkije, Polen, Frankrijk, Portugal, Nederland en Spanje. Deze landspecifieke bronnen en voorbeelden gaan dieper in op de specifieke kenmerken van elk land, evenals op de daarmee samenhangende kwesties en mogelijke vragen die kunnen worden overwogen voor een senior die na zijn pensionering nieuwe activiteiten wil ontdekken.

Elk van deze secties geeft specifieke voorbeelden van bestaande activiteiten, evenals contactgegevens, zodat geïnteresseerde senioren rechtstreeks contact kunnen opnemen met de organisatoren.

Het E-Handboek is ook beschikbaar in de vorm van een online cursus, in het Engels, die werd ontwikkeld tijdens trainingsdagen voor senioren in elk van de partnerlanden.

Het E-Handboek en de online cursussen zijn beschikbaar op onze projectwebsite: https://agesproject.eu/

 

IO3 Ontwikkeling van een digitaal systeem “EasyLearn”

Onze partner LidiSmart realiseerde de definitieve versie van onze “EasyLearn”-applicatie, een digitaal open onderwijssysteem voor het verstrekken van het trainingsmateriaal dat tijdens het project is ontwikkeld aan zowel ouderen als trainers die werkzaam zijn in de volwasseneneducatie, samen met het verpleeg- en revalidatiecentrum voor ouderen, als onderdeel van AGES’ IO3.

Alle senioren hebben er nu toegang toe, in de talen van elk van de partnerlanden, door deze te downloaden op onze projectwebsite: https://agesproject.eu/

Wij zijn allemaal erg trots op deze successen en resultaten!

Laatste woorden…

Alle partners in het AGES-project (Çanakkale Valiliği, Parasol Foundation, E-Seniors, LidiSmart, de Universiteit van Porto en Magenta) willen u bedanken voor uw begeleiding gedurende de drie jaar van het project.

We hopen dat u meer hebt geleerd als senior die actiever wil zijn na zijn pensioen, als professional in activiteiten voor senioren, of als lid van een gemeenschap die uw stad wil blijven aanpassen om deze leeftijdvriendelijker te maken.

Wij wensen u het allerbeste voor uw volgende projecten en activiteiten!

Wil je meer?

Bekijk onze website of onze social media pagina!

Hier vindt u ook enkele bronnen over wat er nieuw is met betrekking tot digitaal actief ouder worden:

AGE Platform Europe staat vol met informatie en hulpmiddelen voor 50+: https://www.age-platform.eu/

GRANT AGREEMENT 2020-1-TR01-KA204-092414