AGES Bülteni

Aralık 2021

Stay informer

 

Proje İçerik Güncellemesi

AGES Projemizdeki ilk Nesiller Buluşmamız

AGES projesinin tüm ortakları olarak bilgi ve deneyim paylaşımının arttırılması maksadıyla gençlerde ve yaşlı vatandaşlarımızda sağlıklı ve aktif yaş almayı konu alan bir nesiller buluşması gerçekleştirdik. Ayrıca bu toplantı bizlere projemizin konusu olan aktif ve sağlıklı yaş alma konularında bir sağlık semineri sunma fırsatı verirken seminer esnasında proje çıktılarımızda kullanacağımız verileri sağlayacak olan ilk proje anketimizi uygulamış olduk.

Çanakkale Proje Açılış Toplantısı

Projemizin koordinatörü olan T.C. Çanakkale Valiliği’nin ev sahipliğinde ilk yüz yüze toplantımızı gerçekleştirmiş olduk. Toplantı boyunca görev dağılımı ve sorumluluklar hatırlatılırken projemizin gelecek faaliyetleri de planlandı. Ayrıca toplantı sayesinde proje ortaklarımız Çanakkale’nin güzelliğini görme fırsatı buldu.

Portekiz Ulus Ötesi Eğitim:

AGES proje ortakları olarak Kasım ayı sonunda Porto Üniversitesi’nin ev sahipliğinde ilk ulus ötesi eğitim toplantımız için bir araya geldik. Porto Üniversitesi ekibi proje faaliyeti için « İletişim ve Bilgi » ile « Toplum ve Sağlık Hizmetleri » konuları odaklı « Aktif Yaş Alma ve Bilgi Toplumu » üzerine birtakım konferanslar düzenleyerek çeşitli kurum ziyaretleri planladı. Ekip olarak birçok ziyaretle birlikte CIAFEL araştırma merkezinin yanı sıra Matasinhos Hastanesi’nin entegre bakım hizmetlerini keşfetme şansı bulduk. 

Eğitim süresince Porto Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden aynı zamanda üniversitenin irtibat kişisi de olan Profesör Elisio Costa « Aktif ve Sağlıklı Yaş Almanın Öncelikleri » isimli bir konuşma yaparken Pedro Rocha « Akıllı Yaş Alma»nın ne olduğunu anlatan bir kounuşma düzenledi. Yine ev sahibi kurumumuzdan konu ile alakalı olarak Marta Almada tarafından « Vatandaşlık Bilimi, Toplum ve Sağlık Hizmetleri » ve eğitimimizin so gününde ise Sofia Laranjeiro tarafından da « Difital Beceriler ve Sağlıklı Yaş Alma » konularında sunumlar gerçekleştirildi. 

SIRADA NE VAR ?

Proje Fikri Çıktıları

Türkiye’deki ilk toplantımızdan bu yana proje fikri çıktılarımızla ilgili çalışmalarımız başlamış bulunmaktadır. Sizleri konu ile ilgili AGES sosyal medya hesaplarımızdan düzenli olarak bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Porto Eğitimi Kazanımlarının Yaygınlaştırılması:

Proje ortakları olarak önümüzdeki aylarda Porto’daki ulus ötesi eğitimimizden edindiğimiz bilgileri ilgili kurumlara yayacağız. Sizleri bu konuda da sosyal medya hesaplarımızdan bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Proje ortakları olarak Ocak ayında İspanyol ortağımız Magenta’nın ev sahipliğinde ikinci ulus ötesi eğitimimizi gerçekleştirmeyi planlıyorduk. Ancak artan Covid-19 vakaları ve yeni çıkan ve çok daha bulaşıcı bir türev olan Omicron varyantı nedeniyle kararımızı yeniden gözden geçirdik ve bu eğitimimizi şimdilik Nisan ayına erteledik. Fakat bu durum bizleri proje çıktılarımızdan geri koymayacak!  Proje çıktılarımızdan ilki olan Porto Üniversitesi’nin yapacağı çıktımızın çalışmalarına başlandı. 

Bununla beraber projemizin ikincisini gerçekleştireceğimiz ve her ortak kurumun kendi ülkesinin kültürel mirasını aktaracağı nesiller buluşmasının pandemi koşulları gözetilerek önümüzdeki aylarda gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Daha ayrıntılı bilgi ve proje faaliyetlerimiz için:

Proje web sitemiz ve sosyal medya hesabımız

Ayrıca dijital aktif yaşlanma konusuna dair bazı yeni kaynaklara da aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz :

AGE Platform Europe is full of information and resources for 50+:   https://www.age-platform.eu/

GRANT AGREEMENT 2020-1-TR01-KA204-092414