Nieuwsbrief

Blijf geïnformeerd

 

Nieuwsbrief AGES

juni 2021

Introductie van het AGES-project

Groeten van het hele AGES consortium! We staan te popelen om de meest opwindende en inspirerende digitale active ageing-oplossingen voor Europese senioren te delen.

Projectpresentatie 

Het AGES-project heeft tot doel oudere Europese burgers in hun dagelijks leven te versterken en hen te helpen hun levenskwaliteit te verbeteren. We willen senioren de kennis, tools en strategieën geven om actieve actoren te zijn van hun veroudering en niet passieve toeschouwers. Ons consortium van 6  Europese landen zal zich inspannen om de opleiding en instrumenten te ontwikkelen die nodig zijn om senioren in hun vergrijzende leven te bekrachtigen. Deze tools zullen een breed scala aan onderwerpen behandelen, zoals stressmanagement, digitale training en zelfs het leren van talen. AGES wil ook intergenerationele uitwisselingen bevorderen omdat we geloven dat deze uitwisseling gunstig zal zijn voor beide generaties, die veel van elkaar kunnen leren. 

Belangrijkste resultaten 

Het AGES-project streeft ernaar het leven van europese senioren te verbeteren, hier zijn enkele belangrijke resultaten van ons project en waarom we denken dat ze een verschil zullen maken. 

  • Guidebook of Age Friendly Cities and Active Ageing in Europe: De gids bevat het criterium om een leeftijdsvriendelijke stad te worden, herziening van het WHO age cities-programma, goede praktijken voor de ontwikkeling en het ontwerp van een leeftijdsvriendelijke stad, uitdagingen voor het ontwikkelen van leeftijdsvriendelijke initiatieven en het proces om een leeftijdsvriendelijke gemeenschap te worden.
  • Digitale trainingen voor senioren: Dit resultaat zal de vorm aannemen van online cursussen over hoe je betrokken kunt raken bij het maatschappelijk leven en na pensionering een werkactiviteit kunt vinden om inactiviteit en cognitieve ziekten in verband met veroudering te voorkomen. Het zal instrumenten bieden voor maatschappelijke betrokkenheid, platforms voor maatschappelijke engagementen in Europa en in de landen die deelnemen aan het project, actieve pensioentips, ideeën over werkactiviteiten na pensionering, enzovoort.
  • Digitaal systeem genaamd “Easy Learn” en bijbehorende mobiele app: Dit digitale systeem zal dienen als een open digitaal onderwijs systeem voor de levering van het trainingsmateriaal dat gedurende het hele project is ontwikkeld aan zowel ouderen als trainers die werkzaam zijn in het volwassenenonderwijs samen met het verpleegkundig- en revalidatiecentrum voor ouderen.

Website maken

Onze website is er! Gemaakt door onze partner, Lidi Smart Solutions, hier vindt u informatie over ons project en activiteiten, evenals extra informatie over onze partners: 

https://agesproject.eu/

Kom regelmatig terug voor updates over de voortgang van ons project en de activiteiten die we organiseren. 

Zoom in op de projectpartners

De projectcoördinator is afkomstig van het gouverneurschap van Çanakkale. Het gouverneurschap van Çanakkale is sinds de oprichting in 2010 actief in zowel lokale als internationale projecten via het bureau van de Europese Unie en Buitenlandse Zaken. Sindsdien heeft het gouverneurschap een ander EU-project gecoördineerd om de migranten in Turkije te helpen. Gökçeada (Imroz) heeft in 2015 ook de EDEN (European Destination of Excellence) Finalist behaald. Het personeel van het gouverneurschap van Çanakkale volgde de cursus Turkse gebarentaal, een ander succesvol initiatief van het EU-bureau in 2018.

Onze Franse partner is E-Seniors een non-profit vzw, opgericht in 2005 door Monique Epstein, de algemeen directeur van de vereniging. E-Seniors wil e-uitsluiting bestrijden door ICT-trainingen aan te bieden aan senioren (55+). E-Seniors verzorgt ICT-cursussen voor senioren in de Parijse regio, om nabijheidsdiensten te kunnen aanbieden. Door haar acties voor en met ouderen maakt E-Seniors zich ook bewust van het belang van ICT-oplossingen in het dagelijks leven. De missie van ESE in deze projecten is het bevorderen van innovatie op het gebied van gezond leven en actief ouder worden, evenals levenslang leren.

 

Onze Spaanse partner is Magenta Consultancy, een adviesbureau voor educatieve en Europese projecten. Magenta heeft als doel het bevorderen van de heropbouw van een gelijkwaardige en eerlijke samenleving, waarin iedereen dezelfde kansen heeft en kwetsbare groepen zijn geïntegreerd. Ze willen dit bereiken door middel van educatieve programma’s, voornamelijk gericht op de gebieden: gendergelijkheid en geweldpreventie, sociale integratie, psychologische en fysieke gezondheid, hulp bij toegang tot de arbeidsmarkt en ondernemerschapsbevordering, geletterdheid – met empowerment en sleutelcompetenties -, actief ouder worden en jeugd. 

 

Onze Poolse partner is de Parasol Foundation, haar belangrijkste doel is om senioren, werklozen en jongeren te voorzien van een verscheidenheid aan educatieve uitdagingen en kansen, evenals om kansen te vinden voor persoonlijke ontwikkeling voor senioren. Parasol organiseert veel activiteiten voor senioren van taal- en ICT-cursussen tot leesworkshops, filmfestivals, wandeltochten, discussiebijeenkomsten om zoveel mogelijk senioren te betrekken en te helpen actief te zijn. 

Vervolgens onze Portugese partner, de Universiteit van Porto! De Universiteit van Porto heeft een sterke betrokkenheid bij de samenleving en heeft haar maatschappelijke verantwoordelijkheid geconsolideerd door vrijwilligerswerk en de interactie met verschillende lokale en regionale burgerverenigingen bij de organisatie van culturele, sociale en artistieke activiteiten. Het Competences Centre on Active and Healthy Ageing (Porto4Ageing) heeft als missie het bevorderen van de multidisciplinair en kwaliteit van opleidings-, onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatieactiviteiten op het gebied van actief en gezond ouder worden.

En last but not least onze Nederlandse partner Lidi Smart Solutions! Lidi Smart Solutions is opgericht om de nieuwste trends in het digitale tijdperk te promoten en biedt webeducatie voor volwassenen en jongeren op een aantal gebieden. Tot hun kernactiviteiten behoren het ontwikkelen en implementeren van online onderwijsplatforms en e-learningtools. Lidi Smart Solutions groeide om geavanceerde technologieën aan te pakken en streefde ernaar deze te demystificeren en hun toegankelijkheid voor verschillende sociale en professionele groepen te vergroten. Recente ondernemingen omvatten het verkennen van de verschillende toepassingen voor disruptieve blockchain- en AI-technologieën, evenals een inhoudssynthese voor MOOC’s.

Wat is de volgende stap voor het project

Alle partners implementeren vragenlijsten over onze doelgroepen  en bepalen het aantal senioren en jongeren dat bereid is deel te nemen aan de generatiebijeenkomsten en hebben ICT-cursussen nodig om hun capaciteiten op het gebied van ICT-vaardigheden te vergroten.

Ten eerste zal onze eerste “Generation meeting”  plaatsvinden; het zal de oudere en jongere generaties in staat stellen om elkaar te ontmoeten en hun ervaringen en kennis uit te wisselen. Bij deze gelegenheid wordt door alle partners een gezondheidsseminar gegeven over de thema’s actief ouder worden & succesvol ouder worden aan de doelgroep. 

Onze eerste leer- en trainingsactiviteit vindt plaats in Porto! Deze thematische workshop zal twee belangrijke aspecten behandelen om een stad leeftijdsvriendelijker te maken: “Communicatie en informatie”, en “Gemeenschaps- en gezondheidsdiensten”, met de volgende doelstellingen:

  • Bespreken essentiële kenmerken van leeftijdsvriendelijke steden
  • Presentatie van goede praktijken over “Communicatie en informatie” en “Gemeenschaps- en gezondheidsdiensten”
  • Bespreken van methoden voor het opschalen van goede praktijken

Wil je meer?

Bekijk onze website of onze social media pagina! hier: 

Ook hier zijn enkele bronnen over wat er nieuw is met betrekking tot digitaal actief ouder worden: 

GRANT AGREEMENT 2020-1-TR01-KA204-092414