Biuletyn

Zostań informatorem

 

Newsletter AGES

Czerwiec 2021

 

Wprowadzenie do projektu AGES 

Pozdrowienia od całego konsorcjum AGES ! Chętnie dzielimy się z Wami najbardziej ekscytującymi i inspirującymi rozwiązaniami cyfrowego aktywnego starzenia się dla europejskich seniorów.

Prezentacja projektu

Projekt AGES ma na celu wzmocnienie pozycji starszych obywateli Europy w ich codziennym życiu i pomoc w poprawie jakości ich życia. Chcemy dać seniorom wiedzę, narzędzia i strategie, aby byli aktywnymi aktorami swojego życia, a nie biernymi widzami. Nasze konsorcjum składające się z 7 krajów europejskich podejmie starania, aby opracować narzędzia i szkolenia niezbędne do wzmocnienia pozycji seniorów. Narzędzia te obejmą szeroki zakres tematów, takich jak zarządzanie stresem, szkolenia cyfrowe, a nawet nauka języków. AGES chce również wspierać wymianę międzypokoleniową, ponieważ wierzymy, że ta wymiana będzie korzystna dla pokoleń, które mogą się od siebie wiele nauczyć. 

Główne rezultaty

Projekt AGES ma na celu poprawę jakości życia seniorów w Europie. Oto kilka kluczowych rezultatów naszego projektu i dlaczego uważamy, że przyniosą one zmianę.

  • Przewodnik Miast Przyjaznych Seniorom i Aktywnego Starzenia się w Europie: Przewodnik będzie zawierał kryterium stania się miastem przyjaznym osobom starszym, przegląd programu WHO Age cities, dobre praktyki w zakresie rozwoju i projektowania miasta przyjaznego seniorom, wyzwania związane z wiekiem -przyjazne inicjatywy i proces stawania się społecznością przyjazną seniorom.
  • Szkolenia cyfrowe dla seniorów: Ten rezultat przyjmie formę kursów online na temat tego, jak zaangażować się w życie obywatelskie i znaleźć aktywność zawodową po przejściu na emeryturę, aby uniknąć braku aktywności i chorób związanych ze starzeniem się. Udostępnimy narzędzia do zaangażowania obywatelskiego, platformy zaangażowania obywatelskiego w Europie I w krajach uczestniczących w projekcie, wskazówki dotyczące aktywnych emerytur, pomysły na pracę po przejściu na emeryturę i tak dalej.
  • System cyfrowy o nazwie „Easy Learn” i powiązana aplikacja mobilna: Ten system będzie służył jako cyfrowy system otwartej edukacji do dostarczania materiałów szkoleniowych opracowanych w trakcie projektu zarówno osobom starszym, jak i trenerom pracującym w dziedzinie edukacji dorosłych wraz z ośrodekiem opiekuńczo-rehabilitacyjnym dla osób starszych.

Strona Internetowa

Nasza strona jest tutaj! Stworzona przez naszego partnera Lidi Smart Solutions, znajdziesz tu informacje o naszym projekcie i działaniach, a także dodatkowe informacje o naszych partnerach:

https://agesproject.eu/ 

Sprawdzaj regularnie informacje o postępach naszego projektu i działaniach, które organizujemy.

 

Zbliżenie na partnerów projektu

Koordynator projektu pochodzi z guberni Canakkale. Gubernatostwo Canakkale jest aktywne zarówno w projektach lokalnych, jak i międzynarodowych za pośrednictwem swojego biura Unii Europejskiej i Spraw Zagranicznych od momentu jego utworzenia w 2010 r. Od tego czasu gubernatorstwo koordynuje  projekt UE mający na celu pomoc migrantom w Turcji. Ponadto Gökçeada (Imroz) został finalistą EDEN (European Destination of Excellence) w 2015 roku. Pracownicy guberni Canakkale uczestniczyli w kursie tureckiego języka migowego, który był kolejną udaną inicjatywą Biura UE w 2018 roku.

 

E-Seniors to organizacja pozarządowa typu non-profit, założona w 2005 roku przez Monique Epstein, dyrektora generalnego stowarzyszenia. E-Seniors ma na celu walkę z e-wykluczeniem poprzez oferowanie szkoleń ICT dla seniorów (osoby w wieku 55 lat i więcej). E-Seniors prowadzi kursy ICT dla seniorów w regionie paryskim tak aby być blisko swojej grupy odbiorców. Poprzez swoje działania na rzecz i z osobami starszymi E-Seniors podnosi również świadomość znaczenia rozwiązań ICT w życiu codziennym. Misją E-Seniors w tych projektach jest promowanie innowacji w zakresie zdrowego życia i aktywnego starzenia się, a także uczenia się przez całe życie.

 

Magenta Consultancy to firma konsultingowa zajmująca się projektami edukacyjnymi i europejskimi z 18-letnim doświadczeniem w promowaniu równości płci i rozwoju społecznego na poziomie regionalnym, krajowym i europejskim. Naszym celem jest promowanie odbudowy równego i sprawiedliwego społeczeństwa, w którym wszyscy mają takie same możliwości, a grupy szczególnie wrażliwe są zintegrowane.

 

Fundacja jest instytucją edukacyjną działającą  głównie na rzecz seniorów, ale także bezrobotnych, młodzieży oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Głównym celem Fundacji Parasol jest zapewnienie seniorom/bezrobotnym/młodzieży różnorodnych wyzwań i możliwości edukacyjnych, znalezienie możliwości rozwoju osobistego seniorów. Naszą główną działalnością jest nauczanie języków obcych, prowadzimy kursy językowe (angielski, niemiecki) dla różnych grup uczniów. Parasol organizuje wiele zajęć dla seniorów, od kursów językowych i ICT po kluby książek, festiwale filmowe, wycieczki piesze, spotkania dyskusyjne, aby zaangażować jak najwięcej seniorów i pomóc im w pozostaniu aktywnym

584 / 5000

Wyniki tłumaczenia

Następnie nasz portugalski partner, Uniwersytet Porto! Uniwersytet w Porto jest silnie zaangażowany w rozwój społeczeństwa i konsoliduje swoją odpowiedzialność społeczną poprzez projekty wolontariatu i interakcje z lokalnymi i regionalnymi stowarzyszeniami obywatelskimi w zakresie organizacji działań kulturalnych, społecznych i artystycznych.  Centrum Kompetencji ds. Aktywnego i Zdrowego Starzenia się (Porto4Ageing) funkcjonujące w ramach Uniwersytetu w Porto pełni misję promowania jakości i multidyscyplinarnych działań szkoleniowych, badawczych, rozwojowych i innowacyjnych prowadzonych w dziedzinie aktywnego i zdrowego starzenia się. 

Lidi Smart Solutions powstała, aby promować najnowsze trendy w sferze cyfrowej, oferując edukację internetową dla dorosłych i młodzieży w wielu dziedzinach. Wśród naszych głównych działań było tworzenie i wdrażanie platform edukacyjnych online oraz narzędzi e-learningowych. Od tego czasu rozwinęliśmy się, aby zająć się najnowocześniejszymi technologiami, dążąc do ich demistyfikacji i zwiększenia ich dostępności dla różnych grup społecznych i zawodowych.  Nasze ostatnie przedsięwzięcia obejmują badanie różnych zastosowań przełomowych technologii blockchain i sztucznej inteligencji, a także syntezę treści MOOC.

Co dalej w projekcie?

Wszyscy partnerzy wdrażają ankiety w swoich grupach docelowych i określają liczbę seniorów i młodzieży chętnych do udziału w spotkaniach pokoleniowych i określają potrzebę kursów ICT w celu zwiększenia swoich umiejętności w zakresie umiejętności ICT.

Najpierw odbędzie się nasze pierwsze „spotkanie pokoleniowe”; pozwoli starszym i młodszym pokoleniom spotykać się i wymieniać doświadczeniami i wiedzą. Z tej okazji wszyscy partnerzy zorganizują seminarium zdrowotne na temat aktywnego i pomyślnego starzenia się dla grupy docelowej projektu.

Nasze pierwsze spotkanie szkoleniowe LTTA w ramach projektu odbędzie się w Porto! Warsztaty tematyczne poświęcone będą dwóm ważnym aspektom uczynienia miasta bardziej przyjaznym osobom starszym: „Komunikacja i informacja” oraz „Usługi społeczne i zdrowotne”, z następującymi celami:

  1. Dyskusja na temat miasta przyjaznego seniorom I jego głowne cechy. 
  2. Prezentacja dobrych praktyk w ramach „Komunikacji i informacji” oraz „Usług społecznych i zdrowotnych”,
  3. Omówienie metodologii zwiększania skali dobrych praktyk

Czy masz ochotę na więcej? 

Sprawdź naszę stronę I media społecznościowe! Tutaj: 

Oto kilka materiałów na temat nowości związanych z cyfrowym starzeniem się: 

GRANT AGREEMENT 2020-1-TR01-KA204-092414