Bülten

Haberdar olun

 

                                                      AGES Projesi / Haber Bülteni

Haziran, 2021

Giriş

Tüm AGES konsorsiyumu adına, herkese merhaba diyerek başlamak istiyoruz. Avrupalı yaşlılar için en heyecan verici ve ilham verici dijital aktif yaşlanma çözümlerini sizlerle paylaşmak için sabırsızlanıyoruz.

Proje Tanıtımı:

 AGES adlı proje, Avrupalı yaşlı vatandaşlarını günlük yaşamlarını güçlendirmeyi ve yaşam kalitelerini iyileştirmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bu proje ile yaşlı vatandaşların kendi yaşlanma süreçlerinde pasif izleyici olarak kalmadan, aktif aktörler olmaları için bilgi, araç ve stratejiler ile donatım sağlamayı amaçlamaktayız. 6 Avrupa ülkesinden oluşan konsorsiyumumuz, yaşlıları yaşlanma süreçlerinde daha güçlü kılmak için gerekli araçları ve eğitimi geliştirmeye çalışacaktır. Bu araçlar, stres yönetimi, dijital eğitim ve dil öğrenimi gibi çok çeşitli konuları kapsayacaktır. AGES ayrıca nesiller arası alışverişin teşvikini önemsemektedir, çünkü bu alışverişin birbirinden öğrenecek çok şeyi olan her iki nesil için de faydalı olacağını düşünmektedir.

Başlıca Kazanımlar & Çıktılar:

AGES projesi Avrupalı yaşlı vatandaşların yaşamlarını iyileştirmeye çalışmaktadır. Bu amaca hizmet edeceğini düşündüğümüz, başlıca proje çıktılarımız şunlardır; 

  • Avrupa’da Yaşlı Dostu Şehirler ve Aktif Yaşlanma Rehberi: Rehber kitap; yaşlı dostu şehir olma kriterlerini, Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) yaşlı şehirler programının revizyonunu, yaşlı dostu bir şehrin geliştirilmesi ve tasarımına ilişkin iyi uygulamaları, dostça girişimleri, gelişen çağın zorlukları çerçevesinde yaşlı dostu bir topluluk olma süreci ile ilgili bilgileri içerecektir. 
  • Yaşlılar İçin Dijital Eğitimler: Bu kazanımımız, yaşlanmaya bağlı hareketsizlik ve bilişsel hastalıklardan kaçınmak için sivil yaşama daha aktif nasıl dâhil olunacağına yönelik bilgileri ve emeklilikten sonra da meşgul olunabilecek iş ve faaliyetler ile ilgili eğitimleri kapsamaktadır. Yine bu eğitimlerde sivil katılım için araçlar, Avrupa’da ve projeye katılan ülkelerde sivil katılım platformları, aktif emeklilik ipuçları, emeklilik sonrası çalışma faaliyetleri fikirleri gibi bilgi paylaşımları da yer alacaktır. 
  • “Easy Learn” Olarak Adlandırılan Dijital Sistem ve İlgili Mobil Uygulama: Bu dijital sistem, proje boyunca geliştirilen eğitim materyallerinin yaşlıların yanı sıra yetişkin eğitimi alanında çalışan eğiticilere, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi çalışanlarına ve diğer ilgili alan çalışanlarını yönelik açık öğretim dijital sistemi olarak hizmet edecektir. 

Web Sitemiz Hakkında:

Proje ortağımız Lidi Smart Solutions tarafından oluşturulan,  proje faaliyetleri ve proje ortakları hakkında ek bilgilere ulaşabileceğiniz web sitemizin linki aşağıdadır. 

https://agesproject.eu/

Web sitemizi projemizin ilerleyişi ve düzenlediğimiz faaliyetlerle ilgili güncellemeler için düzenli olarak takip edebilirsiniz. 

Proje Ortaklarımız:

Proje Koordinatörü Çanakkale Valiliği’dir.  Çanakkale Valiliği, 2010 yılında valilik bünyesinde kurulan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler ofisi aracılığıyla hem yerel hem de uluslararası projelerde aktif olarak yer almaktadır. Valilik, 2010 tarihinden bu yana Türkiye’deki göçmenlere yardımcı olmayı amaçlayan başka bir AB projesini koordine etmiştir. Ayrıca Gökçeada (İmroz), 2015 yılında EDEN (European Destination of Excellence) Finalisti’ni kazanmıştır. Çanakkale Valiliği personeli, 2018 yılında AB Ofisi’nin bir diğer başarılı projesi olan Türk İşaret Dili kursuna katılmıştır.

Fransız ortağımız E-Seniors, derneğin genel müdürü Monique Epstein tarafından 2005 yılında kurulmuş, kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur. E-Seniors, yaşlılara (55+) BİT eğitimi sunarak e-dışlanma ile mücadele etmeyi amaçlamaktadır. E-Seniors, yakınlık hizmetleri sağlamak için Paris bölgesindeki yaşlılar için BİT kursları sunmaktadır. E-Seniors yaşlılarla birlikte yürüttüğü faaliyetlerle, günlük yaşamda BİT çözümlerinin önemi konusunda da farkındalık yaratmaktadır. Bu ortağın, projelerdeki misyonu, yaşam boyu öğrenmenin yanı sıra sağlıklı yaşam ve aktif yaşlanmada yenilikçi yaklaşımları teşvik etmektir.

İspanyol ortağımız, bir eğitim ve Avrupa projeleri danışmanlığı olan Magenta Consultancy’dir. Magenta’nın amacı, herkesin aynı fırsatlara sahip olduğu ve savunmasız grupların da entegre olduğu, eşit ve adil bir toplumun yeniden inşasına yardımcı olmaktır. Bunu ise, temel olarak cinsiyet eşitliği, şiddetin önlenmesi, sosyal entegrasyon, psikolojik ve fiziksel sağlık, işgücü piyasasına erişime yardımcı olma, girişimciliğin teşvik edilmesi, okuryazarlık gibi aktif yaşlanma ve gençlik alanlarına odaklanan eğitim programları aracılığıyla gerçekleştirmeyi amaçlamaktadırlar. 

Polonyalı ortağımız Parasol Vakfı’dır, asıl amacı çeşitli eğitim erişimi zorluğu yaşayan yaşlılara, işsizlere ve gençlere çeşitli eğitim olanakları ve fırsatları sağlamak ve ayrıca yaşlılar için kişisel gelişim fırsatları bulmaktır. Parasol, birçok yaşlıyı sosyal hayata mümkün olduğunca dahil etmek ve aktif olmalarına yardımcı olmak için; yaşlılara yönelik, dil ve BİT kurslarından kitap okuma atölyelerine, film festivallerine, yürüyüş turlarına, tartışma toplantılarına kadar birçok aktivite düzenlemektedir. 

Sıradaki ortağımız Portekiz’den Porto Üniversitesi’ dir.  Porto Üniversitesi toplumla sıkı bir ilişki içindedir. Bu bağlamda toplumda kültürel, sosyal ve sanatsal faaliyetlerin organizasyonunda gönüllülük projeleri ve çeşitli yerel ve bölgesel sivil derneklerle etkileşim yoluyla sosyal sorumluluğunu pekiştirmektedir. Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma Yetkinlikleri Merkezi (Porto4Ageing), aktif ve sağlıklı yaşlanma alanında yürütülen eğitim, araştırma, geliştirme ve inovasyon faaliyetlerinin kalitesini ve çokdisiplinirliği artırma ve teşvik etme misyonunu taşımaktadır. 

Ve son olarak, Hollanda’daki Ortağımız Lidi Smart Solutions adlı kurumdur.  Lidi Smart Solutions, dijital çağdaki en son eğilimleri desteklemek için kuruldu ve birçok alanda yetişkinler ve gençler için web eğitimi sunmaktadır. Temel faaliyetleri arasında çevrimiçi eğitim platformları ve e-öğrenme araçları geliştirmek ve uygulamak vardır.  Lidi Smart Solutions, öncü teknolojilerin kullanım zorluğunun üstesinden gelmek, bunların gizemini ortadan kaldırmak ve çeşitli sosyal ve profesyonel gruplara erişimlerini artırmak için kendini geliştirmiştir. Son zamanlardaki çalışma alanları içerisinde, yıkıcı blok zinciri ve yapay zeka teknolojilerinin çeşitli kullanımlarının yanı sıra MOOC’ler için bir içerik sentezini keşfetmekte vardır. 

Sıradaki Proje Faaliyetleri ise; 

Tüm ortaklar,  nesil toplantılarına katılmak isteyen ve BİT becerileri konusundaki kapasitelerini geliştirmek için BİT kurslarına ihtiyaç duyan yaşlı ve gençlerin sayısını belirlemek için hedef gruplara yönelik anket uygulamaları gerçekleştirmektedir.

İlk aktivite olarak; yaşlı ve genç kuşakların buluşup deneyim ve bilgi alışverişinde bulunmalarına olanak sağlayacak olan ilk nesil buluşması gerçekleştirilecektir. Ayrıca bu buluşmada, tüm ortaklar tarafından hedef gruba aktif yaşlanma ve başarılı yaşlanma konularında bir sağlık semineri de verilecektir.

İlk Öğrenme Öğretme ve Eğitim Etkinliğimiz Porto’da gerçekleşecek. Bu tematik çalıştay, bir şehri daha yaşlı dostu bir şehir haline getirmek için aşağıda sıralan amaçları gerçekleştirmeye yönelik olan iki önemli konuyu “İletişim ve Bilgi” ve “Toplum ve Sağlık Hizmetleri”ni ele alacaktır.

  1. Yaşlı dostu şehirlerin temel özelliklerini tartışmak,
  2. “İletişim ve bilgi” ve “Toplum ve sağlık hizmetleri” ile ilgili iyi uygulamalar sunumu,
  3. İyi uygulamaların yaygınlaştırılması için metodolojilerin tartışılması.

Daha Fazla Bilgi İçin;

Web sayfamızı ve projenin facebook sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

 Ayrıca dijital aktif yaşlanma ile ilgili kaynakçalara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. 

GRANT AGREEMENT 2020-1-TR01-KA204-092414